Gå til innhold

Spørsmål og svar

Du er nok ikke alene om å ha et spørsmål eller to. Her kan du se hvilke som blir ofte stilt til de ulike registerforvalterne. 

Skal du jobbe med et forskningsprosjekt som omhandler helseopplysninger, må Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) forhåndsgodkjenne prosjektet ditt, fordi det omfattes av helseforskningsloven. Søknader til REK skal sendes elektronisk. Du må være innlogget for å få tilgang til skjemaene.

Dersom du skal koble data fra Reseptregisteret eller IPLOS kreves det både REK-godkjenning og konsesjon fra Datatilsynet. 

På Datatilsynets nettsted kan du lese mer om konsesjonsplikt ved forskeres bruk av helseopplysninger.

Du kan lese mer om hvilke godkjenningsrunder du bør sette deg inn i før du skriver søknad i søknadshjelpen vår. 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (SKDE) har allerede laget et oversiktlig variabelbibliotek. Der får du oversikt over alle variablene som finnes i de ulike nasjonale kvalitetsregistrene i Norge

Flere nasjonale helseregistre har metadata om sine variabler i Health Registries for Research (HRR)

Variabellister for sosioøkonomiske data finner du på hver enkelt registerside under SSBs datasamlinger.

I søknadshjelpen vår kan du finne mer detaljert informasjon om hvordan du sender en mer komplett søknad til de ulike registerforvalterne. Søknadshjelpen tar for seg alle fasene:

  1. før du skriver søknad
  2. når du skriver søknaden
  3. etter at du har sendt søknaden
  4. når du har mottatt dataene

Der kan du også lese om hva som forventes av deg som søker, og hva du kan forvente av saksbehandleren i søknadsprosessen. 

Send oss gjerne en epost dersom du har tilbakemeldinger eller spørsmål om nettstedet: teamhelsedata@ehelse.no